Juzgados Reus

Àrees de pràctica:

  • Dret Civil: Contractació, Successions, Drets Reals, Arrendaments, Responsabilitat Civil.
  • Dret de Família: Separacions, Divorcis, Parelles de fet, Tuteles, Incapacitats, Filiació.
  • Dret Mercantil: Societats, Concursos, Assegurances, D. Bancari, Contractació Mercantil, Empresa Familiar
  • Dret Penal: Defensa en procediments penals, Responsabilitat Penal, Denúncies, Querelles, Dret penal econòmic.
  • Dret Immobiliari i Propietat Horitzontal: D. Immobiliari i hipotecari, Comunitat de Propietaris.
  • Dret Administratiu: Responsabilitat patrimonial, Infraccions Administratives, Urbanisme.
  • Dret de les Tecnologies de la Informació
  • Mediació