Jutjats de Reus

Àrees de pràctica:

  • Dret Civil: Contractació, Successions, Drets Reials, Arrendaments, Responsabilitat Civil.
  • Dret de Família :Separacions, Divorcis, Fet Parelles, Tutela, Discapacitats, Afiliació.
  • Dret Mercantil: Empreses, Concursos, Assegurances, Banca, Contractació Mercantil, Empresa Familiar.
  • Dret Penal: Defensa en procediments penals, Responsabilitat Penal, Denúncies, Denúncies, Dret Penal Econòmic.
  • Dret Immobiliari i Horitzontal de la Propietat:D. Immobiliària i Hipoteca, Comunitat de Propietaris.
  • Dret Administratiu: Responsabilitat Patrimonial, Infraccions Administratives, Urbanisme.
  • Dret de les Tecnologies de la Informació
  • Mediació